Euthanasie. Afscheid op je eigen voorwaarden.

Op een waardige manier uit het leven stappen. Zelf het moment van afscheid kiezen. Makkelijk is het niet, dapper wel. Euthanasie is in Nederland toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. Het is belangrijk dat je hier vooraf over nadenkt en misschien ook al wel bepaalt wat voor jou ‘uitzichtloos en ondraaglijk  lijden is’. Niemand kan voor jou bepalen waar de grens ligt, maar je kunt wel hulp krijgen. Kijk maar eens op de website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Stel een euthanasieverklaring op

Je kunt ziet ‘zomaar’ euthanasie plegen. Sterker nog: het vergt best wat voorbereiding. Levensbeëindiging is een ingrijpende zaak. Het is belangrijk dat je vooraf duidelijk maakt waar jij de grens legt en wat je wilt dat dan gebeurt. Dat doe je in een zogenaamde euthanasieverklaring, of wilsverklaring. Zo’n verklaring kan op papier, zoals in dit voorbeeld, maar een videoboodschap kan tegenwoordig natuurlijk ook. Doe het in ieder geval op tijd en wacht niet tot het moment dat je er niet meer toe in staat bent.

Mijn arts weigert, en nu?

Artsen en verpleegkundigen zijn niet verplicht om mee te werken aan euthanasie, maar je hebt wel een arts nodig om het te doen. Bespreek euthanasie en je wensen dan ook bijtijds met je huisarts, zodat je weet of hij of zij bereid is dit voor je te doen. Meestal is het zo dat een arts die zelf euthanasie afwijst, wel doorverwijst naar een collega bij wie je dan terechtkunt. Sowieso volgt er een gesprek met een onafhankelijke arts die mee beoordeelt of voldaan wordt aan de zorgvuldigheidseisen die de wet stelt.

Hoe verloopt de euthanasie?

Afscheid nemen is een emotioneel moment. Bij een euthanasie is de setting ook nog wat bijzonder, want de arts is erbij en er zit nu eenmaal ook een praktische kant aan levensbeëindiging. De arts brengt een infuus aan en dan wordt je eerst in een soort coma gebracht. Daarna dient de arts een tweede middel toe dat ervoor zorgt dat je ademhaling stopt. Soms zijn mensen zo ziek en verzwakt dat ze al overlijden door het eerste slaapmiddel. Direct na het overlijden maakt de arts een verslag en komt er een schouwarts langs om te controleren  of de euthanasie op een goede manier heeft plaatsgevonden. Ook deze arts maakt een verslag van zijn of haar bevindingen. Dit is meestal ook het moment dat wij ter plaatse komen voor de verzorging en de papieren.

Euthanasie en BobbieFinns

Wij hebben zelf ervaren hoe een euthanasie verloopt. Niet als ondernemers, maar als zoon en schoonzoon. Als je wilt, delen we die ervaring graag. We komen ook vaak aan tafel bij mensen die weten dat ze gaan sterven en die zelf regie willen hebben over hun afscheid en de uitvaart die volgt. Voor de organisatie van je afscheid is dit persoonlijke contact heel belangrijk. We kunnen je beter leren kennen, ideeën met elkaar bespreken, samen met familie en vrienden beginnen aan de voorbereiding en het helemaal maken zoals je bent. Zie ook werkwijze en ervaringen.