Privacy Policy voor bezoekers van BobbieFinns.com

Het Privacy Statement van BobbieFinns

Op zijn BobbieFinns:

BobbieFinns doet niks raars met je gegevens. De gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we om onze dienstverlening aan jou uit te voeren. De gegevens gebruiken we om aangifte te doen van overlijden bij de gemeente.  En we delen ze met het crematorium, de begraafplaats of de kerk. Mochten we ze daarnaast gebruiken in een kaart of advertentie bijvoorbeeld dan is dat alleen na jouw goedkeuring. Verder doen we niks met de door jou aangeleverde gegevens en materialen. Ze zijn en blijven altijd van jou.

De gegevens bewaren we, tweetraps-beveiligd, in onze online omgeving. In principe doen we dat tot in de eeuwigheid. Als je wilt dat we je gegevens verwijderen of naar je toesturen dan hoef je ons alleen maar te e-mailen op info@bobbiefinns.com en we zullen de gewenste actie ondernemen. We moeten van overheidswege wel enkele gegevens bewaren zoals de naam van de overledene, de datum van overlijden en het registratienummer dat de kist heeft gekregen.

Wat formeler:

Op de dienstverlening van BobbieFinns en op de activiteiten op onze website is de navolgende privacy statement van toepassing. Door het bezoeken van onze website of bij het afnemen van onze diensten ga je automatisch akkoord met ons privacy beleid.

BobbieFinns is een uitvaartonderneming van Hubert van Lieshout en Marco Tramonte gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59920939. BobbieFinns is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • NAW- en persoonsgegevens van jou en van de overledene
 • Fotokopie van de identiteitsbewijzen van jou en van de overledene
 • BSN nummer van jou en van de overledene
 • Je telefoonnummer(s)
 • Gegevens van de uitvaartverzekeraar van de overledene
 • Je surfgedrag op onze website (door middel van cookies)
 • Gegevens die je invult op ons contactformulier en/of offerte-aanvraag
 • Beeldmateriaal door jou aangeleverd of op jouw verzoek door ons verzorgd
 • Beeldmateriaal voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan het aanvragen van de akte van overlijden en de aanvraag van het verlof om te begraven of te cremeren. Ook gebruiken we je gegevens voor de reservering van de uitvaartlocatie en begraafplaatsen. Ook gebruiken we je gegevens voor het uitbrengen van offertes en het leveren van goederen.

Buiten deze specifieke bedrijfsactiviteiten kunnen je gegevens ook gebruikt worden voor reguliere bedrijfsactiviteiten, zoals het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer.

Aan wie verstrekken wij je gegevens?

 • De gemeente
 • Uitvaartlocaties en begraafplaatsen
 • Vervoerders
 • Partijen betrokken bij de uitvoering van debiteurenbeheer (accountant, advocaat, deurwaarder/incassobureau)
 • Google

Hoe beschermen wij je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen op een in eigen beheer zijnde geautomatiseerd computersysteem dat is voorzien van wachtwoord-beveiliging.

Om inzage van persoonsgegevens of bedrijfsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft BobbieFinns verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens.

Welke rechten heb ik ten aanzien van de verzameling en verwerking van mijn gegevens?

Al je gegevens zijn en blijven van jou. Je hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt BobbieFinns terstond de verwerking van deze gegevens. Indien de verwerking van deze gegevens – naar het oordeel van BobbieFinns – essentieel is voor haar dienstverlening of haar normale bedrijfsvoering, heeft BobbieFinns het recht om dan wel het verzoek te weigeren, dan wel haar dienstverlening op te schorten of onder afwijkende voorwaarden voort te zetten.

Verzoeken om inzage in je persoonsgegevens of de persoonsgegevens van overledene kunnen worden ingediend op info@BobbieFinns.com onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Bij een verzoek wordt binnen vier weken, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van je persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien BobbieFinns voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. BobbieFinns hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Cookies

BobbieFinns maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Informatie die wordt verkregen middels deze cookies wordt gedeeld met Google ten behoeve van het Google Analytics programma.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de gebruiker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de gebruiker de help-functie van zijn browser raadplegen..

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd.

Contact

Voor vragen naar aanleiding van deze privacy statement kun je een e-mail sturen naar info@BobbieFinns.com.